AWC ร่วมรวมพลังผู้นำธุรกิจอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนประเทศไทย เป็น “ศูนย์กลางค้าส่งอาหารของภูมิภาค” ที่ AEC FOOD WHOLESALE PRATUNAM ตอบโจทย์อนาคตครบวงจร พร้อมเชื่อมผู้ค้าส่งอาหารทั่วโลกกับผู้ซื้อทั่ว AEC

19 เมษายน 2566

(จากซ้ายไปขวา) คุนพรศิริ  ศิลปนาฏ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม(ที่ 1 จากซ้าย), คุณนาตาเลีย ฮอร์เก คณะกรรมการ หอการค้าสเปน - ไทย (ที่ 2 จากซ้าย), คุณณัฐวิทย์ กัณฐศากุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย), คุณนฤพนธ์ เตชะวัฒนวรรณา ประธาน หอการค้าสวิส – ไทย (ที่ 4 จากซ้าย), คุณจิรชาญ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท พีอาร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย), คุณบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ รองประธาน หอการค้าไทย-จีน (ที่ 6 จากซ้าย), คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ที่ 7 จากซ้าย), มร.หลุยส์ โลเปซ Spanish Economic and Commercial Counsellor สถานทูตเสปน (ที่ 8 จากซ้าย), คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ที่ 9 จากซ้าย), คุณนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ (ที่ 10 จากซ้าย), คุณวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (ที่ 11 จากซ้าย),  มร.คุณแกเร็ธ เดวีส์ ประธาน หอการค้าอังกฤษประจำประเทศไทย (ที่ 12 จากซ้าย), คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 13 จากซ้าย), มร.แซม ฮันนา กรรมการบริหาร หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย (ที่ 14 จากซ้าย), คุณ ไตรรัตน์ ทองปลอด Chief Operating Officer - Protein Business  บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) (ที่ 15 จากซ้าย), คุณพรทิพย์ วัจนะรัตน์  ประธาน หอการค้าไทย - นิวซีแลนด์ (ที่ 16 จากซ้าย), ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ที่ 17 จากซ้าย), มร.เกร็ก บีทที กรรมการ หอการค้าไทย - แคนาดา (ที่ 18 จากซ้าย), และคุณวีระยุทธิ์ กุศลส่งเสริม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 19 จากซ้าย)

กรุงเทพฯ 19 เมษายน 2566 - บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ร่วมรวมพลังผู้นำธุรกิจอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางค้าส่งอาหารของภูมิภาค” พร้อมเปิดมิติใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการค้าส่งอาหารของภูมิภาค เปิดตัว “AEC FOOD WHOLESALE PRATUNAM (เออีซี ฟู้ด โฮเซล ประตูน้ำ)” ภายใต้แนวคิด “INTEGRATED WHOLESALE PLATFORM FOR NON-STOP OPPORTUNITY” ด้วยแพลตฟอร์มการค้าส่งครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัด พร้อมโซลูชั่นที่ครบครันผ่าน Eco-System ที่รวมพลังพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นการนำผู้ค้าส่งอาหารทั่วโลกกับผู้ซื้อทั่ว AEC (ASEAN Economic Community) มาไว้ในที่เดียว ตอบโจทย์ทุกความหลากหลายของธุรกิจทั้งในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และราคา ร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการค้าส่งของไทย ก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทาง “การค้าส่งอาหาร” ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคบนทำเลยุทธศาสตร์ใจกลางเมือง เชื่อมโยงผู้ค้าส่งทั่วโลกกับผู้ซื้อทั่ว AEC โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การรวมพลังพันธมิตรในครั้งนี้ประกอบด้วยภาครัฐ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และอี้อู (Yiwu) ผู้พัฒนาและบริหารตลาดค้าส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากเมืองอี้อู สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับทาง AWC เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และหอการค้าจากประเทศต่างๆ อาทิ สภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย-จีน หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย หอการค้าไทย-แคนาดา หอการค้าไทย-นิวซีแลนด์ หอการค้าสวิส-ไทย สมาคมหอการค้าไทย-สเปน รวมถึงภาคเอกชนผู้นำธุรกิจอาหารชั้นนำของไทย อาทิ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีเอฟ โกล บอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า “AWC เชื่อมั่นการรวมพลังของทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางค้าส่งอาหารของภูมิภาค” เชื่อมเครือข่ายค้าส่ง (WHOLESALE ECO-SYSTEM) ตอบโจทย์อนาคตครบวงจร เสริมโอกาสธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัด ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มค้าส่งที่เชื่อมโยงออนไลน์-ออฟไลน์ (ONLINE-OFFLINE INTEGRATION) ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ซื้อและผู้ขายให้สามารถทำธุรกรรมระหว่างกันได้สะดวกยิ่งขึ้นตลอดกระบวนการตั้งแต่ การสรรหาสินค้า ไปจนถึงการจัดส่งและชำระค่าสินค้า นอกจากนี้การเปิดตัว “AEC FOOD WHOLESALE PRATUNAM” ในครั้งนี้ ยังเป็นการร่วมสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นประตูเชื่อมของอุตสาหกรรมการค้าส่งในตลาด AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกว่า 10 ประเทศสมาชิก ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงด้วยจำนวนประชากรรวมกว่า 700 ล้านคน อีกทั้งประเทศไทยยังมีศักยภาพในการเชื่อมต่อการค้าส่งไปยังประเทศต่างๆ ได้อย่างสะดวกผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่งอีกด้วย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางค้าส่งอาหารของภูมิภาคอย่างแท้จริง”

AEC FOOD WHOLESALE PRATUNAM ตั้งอยู่ในทำเลเชิงยุทธศาสตร์ ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยพื้นที่กว่า 10 ไร่ โดยมีพื้นที่อาคารรวม (Gross Floor Area) กว่า 67,000 ตารางเมตร โดยศูนย์ค้าส่งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อทั่ว AEC ให้สามารถเข้าถึงสินค้าจากผู้ประกอบการกลุ่มอาหารชั้นนำทั่วโลกกว่า 600 ราย ได้โดยตรง ด้วยราคาต้นทางและผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือตรงกับความต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อาทิ อาหารแช่แข็ง อาหารแช่เย็นและผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องปรุงและวัตถุดิบ ข้าว เครื่องดื่ม กาแฟและชา ขนมขบเคี้ยวและขนมหวาน และของใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถพบปะเจรจาธุรกิจกันผ่านออฟไลน์แพลตฟอร์มได้ตลอด 365 วัน และออนไลน์แพลตฟอร์มได้ตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อมต่อผู้ซื้อผู้ขายข้ามทวีป

ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 6,500 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด “INTEGRATED WHOLESALE PLATFORM FOR NON-STOP OPPORTUNITY” AWC ตั้งเป้าให้ “AEC FOOD WHOLESALE PRATUNAM” ก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการค้าส่งอาหารของภูมิภาคที่ครบวงจร พร้อมร่วมสนับสนุนประเทศไทยสู่ประตูเชื่อมการค้าส่งทั่วทุกมุมโลก ผ่าน 3 องค์ประกอบหลัก

  • INTEGRATED BUSINESS PLATFORM: แพลตฟอร์มการค้าส่งแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงประสบการณ์การค้าส่งทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ (O2O Integrated) ร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรมค้าส่งให้ตอบทุกโจทย์ของผู้ขายและผู้ซื้อ โดยรวมผู้ผลิตจากทั่วโลกมาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน เพื่อบริการลูกค้าทั่วภูมิภาคให้สามารถสรรหาสินค้าคุณภาพหลากหลายได้ครบในที่เดียว พร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าส่งที่ครอบคลุม อาทิ คลังสินค้า พื้นที่ขนถ่ายสินค้า แพลตฟอร์ม Phenix Box สำหรับการทำธุรกรรมด้านสินค้าออนไลน์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจค้าส่ง ทั้งในแง่การบริการจัดการธุรกรรมที่ตรงกับธุรกิจได้ง่ายขึ้น อาทิ Bulk Purchase, Group Purchase, Multi-Level Procurement และการจัดส่งที่ครอบคลุม พร้อมสนับสนุนเครื่องมือทางการตลาดและโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ผ่านระบบ Loyalty Program รวมถึงพื้นที่ Food Lounge และ Taste Kitchen สำหรับจัดแสดงหรือสาธิตการปรุงอาหารจากผลิตภัณฑ์ที่มีวางจำหน่าย
  • FULL ASSORTMENT: ครบครันทุกความต้องการในที่เดียวด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่ส่งตรงจากผู้ผลิตจากทั้งในประเทศและแบรนด์ระดับโลก โดยมีไลน์สินค้าให้เลือกถึง 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักจากพันธมิตรชั้นนำ อีกทั้งมีศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ (Solution Service Center: SSC) ที่ช่วยให้คำปรึกษาด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้า รวมถึงการบริการด้านภาษา การจัดแสดงและนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรมการค้าส่งของไทย พร้อมสร้าง Eco-System ของธุรกิจค้าส่งอย่างต่อเนื่อง
  • NON-STOP OPPORTUNITY: เชื่อมเครือข่ายค้าส่ง (WHOLESALE ECO-SYSTEM) ตอบโจทย์อนาคตครบวงจรกับโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายแบบไร้ขีดจำกัด ผ่านการร่วมรวมพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ หอการค้าจากประเทศต่างๆ และภาคเอกชน รวมถึง อี้อู (Yiwu) ที่พร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ผ่านกลยุทธ์การตลาดที่ครบครัน อาทิ การจัดกิจกรรม Networking หรือ กิจกรรมสัมมนา ให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเจรจาธุรกิจกันได้โดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลาง

“โครงการ AEC FOOD WHOLESALE PRATUNAM จะเป็นเสมือนประตูเชื่อมที่จะพาผู้ประกอบการค้าส่งให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดที่เชื่อมต่อโอกาสในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์อนาคตครบวงจร ผ่านเครือข่าย Eco-System ที่มี AWC และพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมค้าส่งของไทยสู่การเป็นศูนย์กลางค้าส่งอาหารของภูมิภาคอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน” นางวัลลภา กล่าวเสริม

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสำรองพื้นที่ภายในเออีซี ฟู้ด โฮเซล ประตูน้ำ ได้ผ่านทาง โทรศัพท์ 062-591-4053, 062-196-1614 หรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook AEC Trade Center - Pantip Wholesale Destination หรือที่เว็บไซต์ www.aectradecenter-th.com

ย้อนกลับ