แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายพันธมิตร ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนและชุมชน ผ่านโครงการ “ปันฝัน” ในวันเด็กประจำปี 2566

16 มกราคม 2566

(จากซ้ายไปขวา) คุณสุนัน บินซอและฮ์ ประธานชุมชนมัสยิดบางอุทิศ (ที่ 1 จากซ้าย) คุณวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม (ที่ 2 จากซ้าย) คุณนฑาห์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) คุณเจสัน ช่าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจำกรุงเทพมหานคร (ที่ 4 จากซ้าย) และคุณฉัตรชนก ตรีรัตนวาทิน ผู้จัดการทั่วไป โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (ที่ 5 จากซ้าย)

กรุงเทพฯ 16 มกราคม 2566 - บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร จับมือกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายพันธมิตร เพื่อร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าและต่อเติมความฝันให้กับเยาวชนผ่านโครงการ “ปันฝัน” เพื่อส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาที่ได้นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ GIVE GREEN CBD: SYNERGY POWER ตลอดทั้งปี 2565 ส่งมอบให้แก่เยาวชนและชุมชนด้อยโอกาสในเขตบางคอแหลมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ประกอบไปด้วย โรงเรียนวัดราชสิงขร ชุมชนศาลเจ้ากวนอู ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ 3 และชุมชนมัสยิดบางอุทิศ โดยมีการจัดขึ้นเมื่อวันเด็กประจำปี 2566 ที่ผ่านมา ร่วมกับกิจกรรมตลาดเพื่อการกุศล “AWC Charity Market Around at Asiatique” ณ ลานกิจกรรมโซนเจริญกรุงสแควร์ (หอนาฬิกา) โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว รวมถึงร่วมบริจาคในโครงการ GIVE GREEN CBD: SYNERGY POWER 2023 รวมทั้งกลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetworldcorp-th.com หรือ Facebook และ Instagram ที่ AssetWorldCorporation

ย้อนกลับ