SET: AWC
ราคาล่าสุด
3.64 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0.06 (1.68 %)
ปรับปรุงเมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2566
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
50,679,549.00
วันก่อนหน้า
3.58
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.54 - 3.66
มูลค่า (บาท)
183,048,713.62
ราคาเปิด
3.62
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.40 - 6.55

ราคาหุ้นย้อนหลัง