Are you ready to build the future?

จากจุดเริ่มต้นของ AWC สู่ก้าวสำคัญของการเดินหน้ายกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างไม่หยุดยั้ง "คน" คือทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของ AWC ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าและเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ภายใต้พันธกิจ "มุ่งสรรค์สร้างอนาคตที่ดีกว่า" AWC ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของคน AWC เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เหนือกว่าในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อันสะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งทำให้ AWC มีความโดดเด่นที่แตกต่าง และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือความคาดหมายแก่ลูกค้า

EVP เพื่อการสร้างคน สร้างแบรนด์

AWC พัฒนา EVP: Employee Value Proposition เพื่อสร้างเป้าหมายเชิงคุณค่าให้แก่พนักงานในการส่งมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจที่เหนือความคาดหมาย โดย EVP ประกอบด้วยอักษรย่อ A-W-C ที่เป็นตัวแทนคุณค่าในแต่ละด้าน คือ A-Agility, W-Wellbeing และ C-Career growth

EMPLOYEE VALUE PROPOSITION

องค์กรแห่งอนาคต

AWC เตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อการก้าวไปสู่อนาคต รวมทั้งรองรับเพื่อนร่วมงานบนเส้นทางนี้มาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้พนักงานทำงานได้โดยมีอิสระ ยืดหยุ่นและคล่องตัว กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม สอดรับกับโลกยุคปัจจุบันด้วยการเสริมศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รองรับแนวคิดการทำงานได้ไม่ว่าจากที่ใด นอกจากนี้ พนักงานยังมีมุมพักผ่อน หรือสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีหลากหลายในอาคาร พร้อมการเดินทางที่สะดวก

โอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน

ด้วยบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างทางความคิดและสนับสนุนให้พนักงานเพิ่มพูนทักษะอย่างเต็มที่ พนักงาน AWC จึงมีโอกาสพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในสายอาชีพ ผ่านการวางแผน เรียนรู้และประเมินความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเอง โดยพนักงานจะได้รับองค์ความรู้ในสายงาน ทักษะรอบด้านและประสบการณ์อันหลากหลายที่ช่วยให้พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจะสามารถเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AWC ให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานในทุกระดับและทุกสายงาน ผ่านหลากหลายวิธีการ ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร การฝึกอบรมออนไลน์ การแลกเปลี่ยนความรู้ การเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญผ่านการฝึกสอน (Coaching) หรือระบบพี่เลี้ยง ตลอดจนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ AWC องค์กรแห่งพลวัต

ที่ AWC คือ ส่วนผสมผสานที่ลงตัวของความหลากหลายในการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เหนือกว่าในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม AWC ที่พร้อมเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ค้นหาตำแหน่งงานที่น่าสนใจ หรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่ awc-career@assetworldcorp-th.com

6,000
AWC PEOPLE

ตำแหน่งงานใน AWC

STRATEGIC BRANDING SPECIALIST

24 พฤศจิกายน 2566

PROPERTY SERVICES SAFETY LOSS PREVENTION SPECIALIST ( RECEPTION)

24 พฤศจิกายน 2566

SUSTAINABILITY DEVELOPMENT SPECIALIST

24 พฤศจิกายน 2566

HEAD OF CORPORATE TAX STRATEGY

21 กรกฎาคม 2566

HEAD OF ENTERPRISE APPLICATION MANAGEMENT (SAP: FI,RE, CO, MM)

19 กรกฎาคม 2566

ECOSYSTEM LEADER - IDEATION AND POC

11 กรกฎาคม 2566

SALES & OPERATIONS

11 กรกฎาคม 2566

ASSET CONTROL OPERATIONS

11 กรกฎาคม 2566

HEAD OF RETAIL OPERATIONS AND TENANT SERVICES

30 มิถุนายน 2566

ECOSYSTEM LEADER ( IDEATION AND EXPERIMENTATION) BUSINESS AND DIGITALISATION

28 มิถุนายน 2566

MARKETING CONSULTANT (BACKGROUND IN HOTEL AND HOSPITALITY)

27 มิถุนายน 2566

Consultant Solution (Programmer)

23 มิถุนายน 2566

COMMUNITY VALUE LEAD

23 มิถุนายน 2566

COMMUNITY VALUE SPECIALIST

23 มิถุนายน 2566

HEAD OF PROPERTY MANAGEMENT

23 มิถุนายน 2566

M&E ENGINEER

23 มิถุนายน 2566

HR ANALYTICS

05 พฤษภาคม 2566

TALENT ACQUISITION EXECUTIVE

25 เมษายน 2566

HOTEL PERFORMANCE SPECIALIST

21 เมษายน 2566

HRIS EXECUTIVE

18 เมษายน 2566

PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGIST – PARTNERSHIP DEVELOPMENT

17 เมษายน 2566

HEAD OF TOTAL REWARDS

12 เมษายน 2566

BRAND STRATEGY & MARKETING COMMUNICATION PLANNER

10 เมษายน 2566

HEAD OF PLANNING AND GOVERNANCE MANAGEMENT

10 เมษายน 2566

ENERGY EFFICIENCY MANAGER

03 เมษายน 2566

Head of HRBP (Retail & Wholesale Business)

03 เมษายน 2566

BUSINESS LAWS COUNSELLING

03 เมษายน 2566

DIGITAL COMMUNICATIONS SPECIALIST

29 มีนาคม 2566

GENERAL MANAGER – COMMERCIAL BUILDING

09 มีนาคม 2566

EXECUTIVE SCRETARY

22 กุมภาพันธ์ 2566

GENERAL ACCOUNTING EXECUTIVE

22 กุมภาพันธ์ 2566

PORTFOLIO MANAGER

22 กุมภาพันธ์ 2566

PROPERTY MANAGEMENT MANAGER

22 กุมภาพันธ์ 2566

PROPERTY SERVICE OFFICER (work every other Saturday)

27 ธันวาคม 2565

Tool and Application Support

19 ธันวาคม 2565

Project Coordinator

19 ธันวาคม 2565

Core Systems Analyst (SAP FI)

19 ธันวาคม 2565

Senior Operational Excellence Manager

19 ธันวาคม 2565

NETWORK & CLOUD EXECUTIVE

21 พฤศจิกายน 2565

BUILDING ADMINISTRATION OFFICER

14 พฤศจิกายน 2565

PROJECT COORDINATOR – FIT OUT

11 พฤศจิกายน 2565

BUSINESS STRATEGY & DEVELOPMENT EXPERT

11 พฤศจิกายน 2565

PARTNERSHIP & SPONSORSHIP MANAGER (RETAIL)

10 พฤศจิกายน 2565

TENANT SERVICES

10 พฤศจิกายน 2565

WAREHOUSE OPERATIONS (Bang Pa-in)

07 พฤศจิกายน 2565

ASSOCIATE DIRECTOR - SALES AND LEASING

04 พฤศจิกายน 2565

SALES COORDINATOR

03 พฤศจิกายน 2565

MARKETING EXECUTION

01 พฤศจิกายน 2565

ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

16 มิถุนายน 2565

OPERATIONAL EXCELLENCE MANAGER

15 มิถุนายน 2565

SAFETY AND SECURITY EXECUTIVE

15 พฤษภาคม 2565

BP FINANCE AND ACCOUNTING

22 เมษายน 2565

PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGIST – PRODUCT MARKETING

14 เมษายน 2565

GENERAL MANAGER (SHOPPING MALL)

12 เมษายน 2565

STRATEGY & ACQUISITION MANAGER

31 มีนาคม 2565

DIRECTOR SALES AND LEASING (COMMERCIAL)

15 มีนาคม 2565

BUSINESS AND CUSTOMER INSIGHT MANAGER

14 มีนาคม 2565

TREASURY OPERATION EXECUTIVE (PAYMENT)

28 กุมภาพันธ์ 2565

SENIOR NETWORK AND CLOUD EXECUTIVE

21 ธันวาคม 2564

PRODUCT CONSULTANT

30 พฤศจิกายน 2564

SITE ENGINEER (CONSTRUCTION MANAGEMENT)

29 พฤศจิกายน 2564

HEAD OF PROJECT GROUP - INVESTMENT OFFICE (REAL ESTATE, HOTEL, RETAIL)

26 พฤศจิกายน 2564

TECHNICAL SUPPORT MANAGER (MEP & FLS)

10 พฤศจิกายน 2564

PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGIST – FEASIBILITY MODELING

04 พฤศจิกายน 2564

PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGIST – PRODUCT STRATEGY AND POSITIONING

04 พฤศจิกายน 2564

HEAD OF PORTFOLIO MANAGEMENT (IB & CONSULTING FIRMS BACKGROUND)

04 พฤศจิกายน 2564

PROJECT DEVELOPMENT MANAGER

11 มีนาคม 2564

SENIOR HRBP MANAGER

29 มกราคม 2564