ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์และแหล่งรวมสินค้าแบบผสมผสานจากธุรกิจออนไลน์ไปยังออฟไลน์ ครบวงจรในระดับภูมิภาค

ศูนย์กลางการค้าส่งที่เชื่อมโยงธุรกิจออนไลน์ไปสู่ออฟไลน์อย่างครบวงจร เพื่อเปิดพื้นที่แหล่งรวมสินค้าในภูมิภาคผ่านระบบ Phenix Box ระบบการจัดการสินค้าส่งแบบอี-คอมเมิร์ซรายแรก

จากความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ AWC ในการ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” สู่การพัฒนาโครงการศูนย์ค้าส่งครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค “AEC TRADE CENTER” ที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ และผู้ขาย ด้วย 3 จุดเด่น "สะดวกที่สุด ครบที่สุด ราคาดีที่สุด" มุ่งส่งเสริมสินค้าไทยคุณภาพ พร้อมสร้างโอกาสขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกในยุคไร้พรมแดนได้อย่างไม่สิ้นสุด ผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติระดับอาเซียน

ข้อมูลสำคัญ

ตร.ม. พื้นที่แสดงสินค้า
กว่า
ร้านค้า
รายการสินค้า

จากแนวคิดในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติของอาเซียน เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง จึงเกิดการพัฒนาศูนย์ค้าส่งครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION โครงการแฟล็กชิพของ AEC TRADE CENTER ในฐานะศูนย์กลางการค้าส่งแบบวันสต็อป ครบวงจร ใจกลางกรุงเทพฯ แห่งแรกของไทย โดยเป็นศูนย์ค้าส่ง ที่ออกแบบมาให้เป็นที่สุดแห่งทุกคำตอบและความต้องการเกี่ยวกับธุรกิจค้าส่ง ตั้งอยู่ทำเลใจกลางเมืองในย่านประตูน้ำ เดินทางสะดวก เพียบพร้อมด้วยสินค้าที่หลากหลายให้เลือกสรรในราคาต้นทางจากผู้ประกอบการคุณภาพกว่า 400 ร้านค้า พร้อมบริการด้านต่าง ๆ ที่ AEC TRADE CENTER ได้จัดเตรียมไว้ เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบปะเจรจาธุรกิจได้ตลอด 365 วัน และสร้างโอกาสสำคัญให้คู่ค้าได้สรรหาสินค้าคุณภาพใน ‘พื้นที่เดียว’ รวมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อต่อยอดการขายในยุคไร้พรมแดนและตอบสนองต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป