สีสันของชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง บนพื้นที่อันมีเอกลักษณ์

ผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของการดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นแหล่งชอปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยที่โดดเด่น พร้อมมอบสีสันของชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งและความอบอุ่นอย่างไทย

ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินงานสร้างสรรค์แหล่งชอปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวแนวไลฟ์สไตล์แบบร่วมสมัย ซึ่งตอบสนองแนวโน้มและความพึงพอใจของลูกค้าในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้านี้ ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแนวไลฟ์สไตล์ คอมมูนิตี้ชอปปิ้งมอลล์ และคอมมูนิตี้มาร์เก็ต ซึ่งแต่ละสถานที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน

ข้อมูลสำคัญ

โครงการ
รูปแบบกลุ่มศูนย์การค้า
ณ วันที่ 15 ก.ค. 2566

อสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้าของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมลักษณะความเป็นชุมชน มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างประสบการณ์การชอปปิ้งรูปแบบใหม่ เพื่อให้ลูกค้ามารวมตัวกันเพื่อพบปะสังสรรค์ พักผ่อนหย่อนใจ และเพลิดเพลินกับประสบการณ์แบบท้องถิ่น ปัจจุบันโครงการเออีซี เทรด เซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบนำร่องจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าในระดับภูมิภาค CLMTV โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าประเภทธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ยังได้รับการสนับสนุนจากออนไลน์แพลตฟอร์ม เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ ออนไลน์